Co oznacza klasa lasera

Mapa

Kontakt

“LAMIGO” Jacek Mickowski,
Rafał Mickowski S.C.

ul. Mała 5
66-400 Gorzów Wlkp

Telefony: (95) 711 71 91
(95) 711 71 92
(95) 711 71 93

Fax: (95) 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
  • Cross 2
  • CN24
  • Cross 41
  • Spin210
  • Cross 5.2
  • Spin205
Co oznacza klasa lasera?

Osoby chcące kupić swój pierwszy laser, a często również już całkiem zaawansowani użytkownicy, zastanawiają się co oznacza klasa lasera. Czy wyższy numer oznacza wyższą jakość? A może moc? W tym wpisie postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Najpierw trochę o kolorach:
W budownictwie stosowane są przede wszystkim lasery świecące światłem czerwonym. Poza tym, spotyka się (coraz rzadziej) lasery świecące światłem podczerwonym (zupełnie niewidzialnym dla ludzkiego oka) oraz (coraz częściej) lasery świecące światłem zielonym.

Za widzialność światła lasera odpowiada moc diody oraz długość fali promienia laserowego.

Długość fali światła laserowego określana jest w nm (nanometrach) i wynosi odpowiednio:

630-685nm dla laserów czerwonych
ok. 535nm dla laserów zielonych
ponad 780nm dla laserów świecących światłem podczerwonym (niewidzialnym)


Z racji budowy ludzkiego oka, przy zachowaniu dokładnie tej samej mocy lasera, najlepiej będzie widoczne światło zielone. Czułość naszego oka na poszczególne barwy obrazuje poniższy wykres.


Jak widać, nasze oko jest ponad dwa razy bardziej czułe na światło zielone niż na światło czerwone, dlatego światło laserów zielonych, wydaje się mocniejsze i bardziej jaskrawe niż światło lasera czerwonego. Jest to tylko złudzenie optyczne, ale jest wykorzystywane przy budowie laserów.

Klasy lasera:

Światło laserowe o różnych długościach fal (różnych kolorach) lecz o tej samej mocy w różny sposób oddziałuje na tkanki i organizm człowieka. Z tego powodu lasery podzielono na klasy które opisują stopień szkodliwości danego urządzenia na zdrowie. Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami laserowymi podano w Polskiej Normie PN-EN 60825-1:2005 która opisuje siedem klas:


1 – lasery, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy;
1M – lasery emitujące promieniowanie w zakresie długości fal od 302,5 nm do 4000 nm, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne;
2 – lasery emitujące promieniowanie widzialne w przedziale długości fal od 400 do 700 nm. Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne;
2M – lasery emitujące promieniowanie widzialne w przedziale długości fal od 400 do 700 nm. Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne;
3R – lasery emitujące promieniowanie w zakresie długości fal od 302,5 nm do 106 nm, dla których bezpośrednie patrzenie w wiązkę jest potencjalnie niebezpieczne;
3B – lasery, które są niebezpieczne podczas bezpośredniej ekspozycji promieniowania. Patrzenie na odbicia rozproszone jest zwykle bezpieczne;
4 – lasery, które wytwarzają niebezpieczne odbicia rozproszone. Mogą one powodować uszkodzenie skóry oraz stwarzają zagrożenie pożarem. Podczas obsługi laserów klasy 4 należy zachować szczególną ostrożność.

Podsumowując: Przy zakupie lasera trzeba zwrócić uwagę na jego moc, długość fali i klasę bezpieczeństwa. Moc decyduje o zasięgu pracy lasera, długość fali o kolorze a klasa o  niezbędnych środkach bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz