Mapa

Kontakt

LAMIGO

ulica Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefony: 95 711 71 91
95 711 71 92
95 711 71 93

Serwis: +48 606 777 828

Fax: 95 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
 • Cross 2
 • CN24
 • Cross 41
 • Spin210
 • Cross 5.2
 • Spin205
 
klasy laserów a bezpieczeństwo

Osoby chcące kupić swój pierwszy laser, a często również już całkiem zaawansowani użytkownicy, zastanawiają się co oznacza klasa lasera. Czy wyższy numer oznacza wyższą jakość? A może moc? W tym wpisie postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Z czego wynikają kolory laserów?

W budownictwie stosowane są przede wszystkim lasery świecące światłem czerwonym. Poza tym, spotyka się (coraz rzadziej) lasery świecące światłem podczerwonym (zupełnie niewidzialnym dla ludzkiego oka) oraz (coraz częściej) lasery świecące światłem zielonym.

Za widzialność światła lasera odpowiada moc diody oraz długość fali promienia laserowego. Długość fali światła laserowego określana jest w nm (nanometrach) i wynosi odpowiednio:

 • 630-685nm dla laserów czerwonych
 • ok. 535nm dla laserów zielonych
 • ponad 780nm dla laserów świecących światłem podczerwonym (niewidzialnym)

Z racji budowy ludzkiego oka, przy zachowaniu dokładnie tej samej mocy lasera, najlepiej będzie widoczne światło zielone. Czułość naszego oka na poszczególne barwy obrazuje poniższy wykres.
wykres: kolor fali światła a widzialność dla ludzkiego oka

Jak widać, nasze oko jest ponad dwa razy bardziej czułe na światło zielone niż na światło czerwone, dlatego światło laserów zielonych, wydaje się mocniejsze i bardziej jaskrawe niż światło lasera czerwonego. Jest to tylko złudzenie optyczne, ale jest wykorzystywane przy budowie laserów. Sprawdź lasery zielone w naszej ofercie!

Klasy bezpieczeństwa lasera:

Światło laserowe o różnych długościach fal (różnych kolorach) lecz o tej samej mocy w różny sposób oddziałuje na tkanki i organizm człowieka. Z tego powodu lasery podzielono na klasy które opisują stopień szkodliwości danego urządzenia na zdrowie. Zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami laserowymi podano w Polskiej Normie PN-EN 60825-1:2005 która opisuje siedem klas:

 • lasery klasy1 - są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy;
 • lasery klasy 1M – emitujące promieniowanie w zakresie długości fal od 302,5 nm do 4000 nm, które są bezpieczne w racjonalnych warunkach pracy, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne;
 • lasery klasy 2 – emitujące promieniowanie widzialne w przedziale długości fal od 400 do 700 nm. Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne;
 • lasery klasy 2M – emitujące promieniowanie widzialne w przedziale długości fal od 400 do 700 nm. Ochrona oka jest zapewniona w sposób naturalny przez instynktowne reakcje obronne, ale mogą być niebezpieczne podczas patrzenia w wiązkę przez przyrządy optyczne;
 • lasery klasy 3R – emitujące promieniowanie w zakresie długości fal od 302,5 nm do 106 nm, dla których bezpośrednie patrzenie w wiązkę jest potencjalnie niebezpieczne;
 • lasery klasy 3B – są niebezpieczne podczas bezpośredniej ekspozycji promieniowania. Patrzenie na odbicia rozproszone jest zwykle bezpieczne;
 • lasery klasy 4 – wytwarzają niebezpieczne odbicia rozproszone. Mogą one powodować uszkodzenie skóry oraz stwarzają zagrożenie pożarem. Podczas obsługi laserów klasy 4 należy zachować szczególną ostrożność.

Podsumowując: Przy zakupie lasera trzeba zwrócić uwagę na jego moc, długość fali i klasę bezpieczeństwa. Moc decyduje o zasięgu pracy lasera, długość fali o kolorze a klasa o  niezbędnych środkach bezpieczeństwa.

Czytaj także: Jak niwelator optyczny wygląda w środku

Dodaj komentarz