Mapa

Kontakt

LAMIGO

ulica Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefony: 95 711 71 91
95 711 71 92
95 711 71 93

Serwis: +48 606 777 828

Fax: 95 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
  • Cross 2
  • CN24
  • Cross 41
  • Spin210
  • Cross 5.2
  • Spin205
 
georadar jak działa Georadar, jeszcze niedawno zarezerwowany głównie dla środowisk naukowych badających skomplikowane struktury geologiczne, przeszedł ewolucję, stając się niezastąpionym narzędziem w wielu dziedzinach, w tym w branży budowlanej. Jego wszechstronne zastosowanie sprawia, że warto zgłębić tajniki tej technologii. Jak działa georadar? Z czego składa się to zaawansowane urządzenie? Kto jeszcze korzysta z jego możliwości? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule!

 


Jeszcze nie tak dawno georadar był wykorzystywany wyłącznie przez naukowców, którzy chcieli zbadać układ przestrzenny skał, które wchodziły w skład skorupy ziemskiej. Z czasem jednak znajdowano dla tego urządzenia kolejne zastosowania. Odkryto, że to urządzenie może pełnić wiele funkcji. Dziś na dużą skalę jest również wykorzystywany w branży budowlanej. Warto zatem zająć się tym tematem dogłębnie. Jak działa georadar? Z jakich elementów jest zbudowany? I kto jeszcze korzysta z tego urządzenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule. Miłej lektury!

Georadar - rodzaje, działanie, budowa

W świecie georadarów wyodrębniamy dwa główne rodzaje: georadary impulsowe, znane również jako impulse ground penetrating radar (IGPR), oraz georadary częstotliwościowe, określane jako stepped frequency GPR. Na ten moment w głównej mierze wykorzystuje się te pierwsze, warto jednak przyjrzeć się działaniu obu rozwiązań.

Georadar impulsowy

Georadary impulsowe to klasyka w dziedzinie badań geofizycznych. Sprzęt zbudowany jest z trzech podstawowych elementów: monitora, jednostki centralnej oraz anteny georadarowej. Oprócz tego niezbędny jest wózek lub system, dzięki któremu możliwe jest bezpieczne oraz efektywne przemieszczanie.

Działanie opiera się na szybkim i intensywnym wysyłaniu impulsów elektromagnetycznych w kierunku badanego obszaru, a następnie analizie odbitych fal. Urządzenie wykrywa wszelkie anomalnie w badanej strukturze. Uzyskane dane przetwarzane są przez specjalistyczne oprogramowanie. W ten sposób powstaje obraz ukazujący przekrój powierzchni. Zasięg danego urządzenia zależy od parametrów sprzętu. Zależy od mocy anteny nadawczej. Zazwyczaj jest to jednak kilkadziesiąt metrów. 

Łatwość, szybkość, bezinwazyjność i efektywność w badaniu różnorodnych rodzajów gruntów i materiałów sprawiła, że stały się niezbędnym narzędziem w eksploracji podziemnych warstw oraz w geotechnice.

Przeczytaj również: czym jest geodezja inżynierska.

Georadar częstotliwościowy

Technologia georadarów częstotliwościowych reprezentuje innowacyjne podejście do badania podziemnych struktur. Choć obecnie może być mniej powszechnie stosowana niż georadary impulsowe, to zyskuje na znaczeniu i rozwija się dynamicznie. Charakteryzują się one przemieszczaniem się po szerokim zakresie częstotliwości, co umożliwia bardziej precyzyjne badania składu oraz głębokości warstw gruntowych. Ich potencjał w badaniach archeologicznych oraz precyzyjnych pomiarach geotechnicznych sprawia, że georadary częstotliwościowe zyskują na popularności i przewidywane jest, że w przyszłości odegrają kluczową rolę w badaniach geofizycznych.

Georadar - zastosowanie w różnych dziedzinach życia

Badania przeprowadzane przy użyciu tego zaawansowanego urządzenia są niezwykle wszechstronne, obejmując obszary lądowe, wodne, lodowe, a nawet podwodne oraz przestrzeń powietrzną. Georadar, dzięki swoim unikalnym możliwościom, doskonale sprawdza się w zastosowaniach związanych z mapowaniem terenu oraz wykrywaniem obiektów archeologicznych.

Jak już wspomnieliśmy we wstępie tego artykułu, georadar znalazł zastosowanie w budownictwie. Jego wszechstronne wykorzystanie umożliwia dokładne wykrywanie pozostałości obiektów na placu budowy. Georadar stanowi nieocenione narzędzie przy poszukiwaniach historycznych warstw gruntu, co przekłada się na efektywne planowanie prac budowlanych oraz minimalizację ryzyka niespodziewanych odkryć w trakcie prac konstrukcyjnych. Georadar może komplementarnie działać z laserem rotacyjnym, który dostarcza dokładnych danych pomiarowych na temat odległości pomiędzy powierzchnią a narzędziem pomiarowym. Kombinacja tych dwóch technologii pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz głębokości i struktury geologicznej pod powierzchnią.

Metoda georadarowa znalazła zastosowanie w służbach bezpieczeństwa, takich jak policja i wojsko. Dzięki zdolnościom penetracji różnych materiałów urządzenie jest niezastąpionym narzędziem w wykrywaniu ukrytych obiektów, co wpływa na skuteczność operacji antyterrorystycznych i działań związanych z bezpieczeństwem narodowym. Poza tym georadar stanowi cenny składnik postępu w dziedzinie nauki, techniki i ochrony środowiska. 

Georadar w służbie człowieka

Georadar jest nieocenionym narzędziem w dziedzinie badań podziemnych struktur. Działanie tego urządzenia nie jest skomplikowane, a zalety wykorzystania naprawdę nieocenione - nie tylko w budownictwie, ale w wielu innych dziedzinach życia.

Dodaj komentarz