Mapa

Kontakt

LAMIGO

ulica Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefony: 95 711 71 91
95 711 71 92
95 711 71 93

Serwis: +48 606 777 828

Fax: 95 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
 • Cross 2
 • CN24
 • Cross 41
 • Spin210
 • Cross 5.2
 • Spin205
 
najważniejsze zagadniania geodezja inżynierska Projektowanie budynków i infrastruktury nie jest możliwe bez odpowiedniej ekspertyzy geodezyjnej. Potrzebna jest ona również podczas budowy. Tą dziedziną zajmuje się geodezja inżynierska. Specjaliści przeprowadzają pomiary i analizują je na każdym etapie, również podczas eksploatacji obiektu. Dowiedz się, jakie są najważniejsze zagadnienia związane z geodezją inżynierską.

Czym jest geodezja inżynierska?

Geodezja inżynierska zajmuje się wykonywaniem pomiarów niezbędnych do projektowania, budowy i użytkowania nie tylko budynków, ale również obiektów i elementów infrastruktury. Jest to zarówno dziedzina nauki, jak i praktyka. Dzięki niej możliwe jest nie tylko określenie dokładnych wymiarów konkretnej parceli, ale także przewidzenie, w jaki sposób będą oddziaływać na siebie poszczególne konstrukcje. 

Można wyróżnić kilka rodzajów geodezji inżynierskiej w zależności od rodzaju budowanych obiektów:

 • geodezja drogowa,
 • geodezja górnicza,
 • geodezja kolejowa,
 • geodezja infrastruktury wodnej,
 • geodezja tunelowa.

Zatem łatwo można określić, że geodezja inżynierska znajduje zastosowanie nie tylko podczas wznoszenia domów prywatnych, ale również przy obiektach handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. 

Geodezja inżynieryjna – niezbędna nie tylko podczas projektowania i budowy?

Zastanawiając się nad tym, czym jest geodezja inżynierska, nie można pominąć jej funkcji nie tylko na etapie projektowania i budowy obiektów, ale także podczas ich eksploatacji. Szczególnie dotyczy to konstrukcji przemysłowych, elementów infrastruktury drogowej, kolejowej, górniczej czy wodnej. Dzięki wykonywanym pomiarom i badaniom możliwe jest określenie kondycji tych budowli i wdrożenie ewentualnych środków naprawczych. Zatem ekspertyzy z zakresu geodezji inżynierskiej są niezbędne do prawidłowego użytkowania takich obiektów. 

Takie badania uwzględniają deformacje konstrukcji powstałe na skutek działalności człowieka, zużycia budowli czy oddziaływania warunków atmosferycznych. W efekcie możliwa jest ocena bezpieczeństwa konkretnego obiektu i sposobu, w jaki będzie przebiegać ewentualne uszkodzenie. 

Metody pomiarów i analiz wykorzystywane w geodezji inżynierskiej

Co do zasady podczas pomiarów geodezyjnym punktem odniesienie są zawsze istniejące mapy i opracowania. Natomiast zadaniem specjalistów jest weryfikacja ich poprawności i analiza otrzymanych wyników. Obecnie w dziedzinie geodezji inżynieryjnej dąży się do uzyskania jak najbardziej prawdopodobnych pomiarów. W tym celu wykorzystuje się nowoczesne metody ekspertyzy. Oto najpopularniej stosowane sposoby pomiarów w geodezji inżynierskiej. 

 • Pomiar tachimetrem elektronicznym

Wykorzystanie tachimetru elektronicznego w geodezji inżynierskiej pozwala na skrócenie czasu pomiarów i uzyskanie prawdopodobnych wyników. Działanie urządzenia polega na emisji sygnału świetlnego, który – po odbiciu się od obiektu – jest przechwytywany. Tachimetr elektroniczny bierze pod uwagę czas mijający od wysłania wiązki do jej powrotu. W efekcie uzyskiwana jest odległość konkretnego elementu.

 • Laserowe pomiary geodezyjne

Przy laserowych pomiarach geodezyjnych wykorzystuje się specjalny skaner. Ma on szczególne zastosowanie przy opracowywaniu większych terenów i ocenie bezpieczeństwa osuwisk, korytarzy czy tuneli. Skaner laserowy bada obszar pomiarowy i tworzy punktową mapę pozwalającą na uzyskanie modelu 3D parceli lub konstrukcji. 

 • Pomiar satelitarny GPS

geodezji inżynierskiej stosowany jest także pomiar satelitarny GPS. Na podstawie tej metody możliwe jest wyznaczenie odległości pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Dzięki pomiarowi satelitarnemu uzyskuje się nie tylko obliczenie położenia obiektu, ale także jego wysokości. 

Wykorzystywanie nowoczesnych metod w geodezji inżynierskiej umożliwia otrzymanie dokładnych wyników, a przez to dokładniejszą analizę. Ta dziedzina nauki pozwala na bezpieczne projektowanie, budowę i użytkowanie konstrukcji mieszkaniowych i przemysłowych. Badania geodezyjne są niezbędne również przy ocenie zużycia obiektów drogowych, kolejowych, górniczych i innych.

Z naszego bloga dowiesz się również, co to jest tachimetr.

Dodaj komentarz