Mapa

Kontakt

LAMIGO

ulica Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefony: 95 711 71 91
95 711 71 92
95 711 71 93

Serwis: +48 606 777 828

Fax: 95 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
 • Cross 2
 • CN24
 • Cross 41
 • Spin210
 • Cross 5.2
 • Spin205
 
pomiar wilgotności tynku Odpowiednia wilgotność tynku jest istotna nie tylko ze względów funkcjonalnych, ale także pozytywnie wpływa na stan zdrowia użytkowników obiektu. Zawilgocone ściany są podatne na rozwój grzybów i innych patogenów, a ponadto mogą wpływać na osłabienie konstrukcji. Materiały budowlane, które zawierają zbyt dużą ilość wody, powinny zostać poddane osuszeniu. Jak przeprowadzić pomiar wilgotności tynku?

Wilgotność tynku – skąd się bierze w nim woda?

Mineralne materiały budowlane, takie jak tynki, mają postać kapilarno-porowatą, czyli zawierają połączone ze sobą pory. W takich przestrzeniach może gromadzić się woda. Może być ona także związana chemicznie w strukturze danego tworzywa i stanowić jej część. Jeśli występuje w takiej postaci, nie jest brana pod uwagę podczas pomiaru wilgotności tynków.

Wilgotność materiałów budowlanych to stosunek masy wody związanej fizycznie oraz wody swobodnej do masy suchego materiału. Wyrażany jest najczęściej w kg/kg. Warto podkreślić, że mieszanki mineralne wykorzystywane w pracach konstrukcyjnych i wykończeniowych mogą pochłaniać wilgotność z powietrza oraz ją uwalniać. Taka zdolność jest nazywana higroskopijnością. Im wyższa, tym większe wahania zawartość wody można zaobserwować.

Normy wilgotności tynków

Aby ocenić, czy właściwości materiału są odpowiednie, stosuje się ustaloną skalę. Zgodnie z nią tynki o zawartości wody:

 • do 2,5% – uznaje się za suche,
 • 2,5% – 5% – za lekko zawilgocone,
 • 5% – 8% – zawilgocone,
 • 8% – 12% – silnie zawilgocone,
 • powyżej 12% – mokre.

Jeżeli badanie wykaże, że norma wilgotności tynku została przekroczona, należy zastosować osuszanie. Warto jednak pamiętać, że takie jednorazowe działanie może przynieść jedynie krótkotrwały efekt, jeżeli nie zostaną ustalone przyczyny ponadnormatywnego zawilgocenia.

Należy też wziąć pod uwagę, że prawidłowa wilgotność ścian murowanych zależy od rodzaju zastosowanych materiałów. Przyjmuje się, że nie powinna ona być wyższa niż 4%. Jeśli jednak w pracach budowlanych wykorzystuje się okładziny na bazie gipsu, zawartość wody może w nich wynosić nawet 15%. Jest tak dlatego, że surowiec ten wykazuje naturalną zdolność do pochłaniania i oddawania jej do otoczenia. Podczas pomiaru wilgotności tynku warto więc o tym pamiętać.

Pomiar wilgotności tynku – jak się go przeprowadza?

Pomiar wilgotności tynków przeprowadza się wilgotnościomierzem. Jest to urządzenie, za pomocą którego można przeprowadzać badania różnych surowców i tworzyw. Odbywają się one w sposób bezinwazyjny, czyli nie wymagają ingerencji w materiał. Mierniki wilgotności tynku najczęściej działają w oparciu o stałą dielektryczną wykorzystującą pomiar wysokich częstotliwości.

Urządzenie jest wyposażone w czujnik, który przykłada się do badanej powierzchni. Głębokość pomiaru wilgotności tynku sięga 2 cm. Wilgotnościomierze są powszechnie dostępne w sprzedaży i są często wykorzystywane przez osoby pracujące w branży budowlanej. To niewielkie akcesoria, które dają szybkie i stosunkowo dokładne wyniki.

Po co mierzyć wilgotność tynków?

Ustalenie norm wilgotności tynku, a także przeprowadzanie pomiarów, mają na celu określenie, czy właściwości materiałów budowlanych są prawidłowe. Woda może działać na nie niszcząco i zwykle stanowi pierwsze ogniwo degradacji, szczególnie jeśli zawiera szkodliwe substancje, takie jak sole rozpuszczalne.

Zawilgocenie może pochodzić z różnych źródeł. Do najczęstszych można zaliczyć opady atmosferyczne, wody gruntowe, technologiczne, użytkowe lub skraplającą się parę wodną. Dlatego pomiary wilgotności tynków są niezwykle istotne, aby jak najwcześniej wykryć nieprawidłowości. Jeżeli normy zostaną przekroczone, należy wdrożyć osuszanie. Można je przeprowadzać na różne sposoby. Trzeba przy tym uwzględnić to, jaka jest przyczyna zbyt wysokiej zawartości wody w materiałach budowlanych.

Dodaj komentarz