Mapa

Kontakt

LAMIGO

Mała 5
66-400 Gorzów Wlkp
POLEN

Telefon: +48 95 711 71 91
+48 95 711 71 92
+48 95 711 71 93

Fax:

+48 95 711 71 95

Email:

sales@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000

 

  • Cross 2
  • CN24
  • Cross 41
  • Spin210
  • Cross 5.2
  • Spin205
 
Mierzenie kątów i odległości na placu budowy jest ważne ze względu na wymogi, jakie muszą spełniać konstrukcje budowlane. Od precyzji pomiarów zależy ich stabilność, ale też możliwości wykonania trwałego i estetycznego połączenia dwóch płaszczyzn. Wśród wielu urządzeń pomiarowych wykorzystywanych na placu budowy istotną rolę odgrywa tachimetr. Co to jest za urządzenie i do czego służy?

Czym jest tachimetr i do czego służy?

Urządzenia pomiarowe stosowane na placach budowy są wspólne dla tej branży oraz dla tzw. geodezji mniejszej. Jest to dziedzina zajmująca się pomiarami ukształtowania terenu oraz wyznaczaniem jego punktów i różnych wysokości w skali lokalnej. Jej podobieństwo do pomiarów budowlanych jest duże, a jedną z cech wspólnych stanowią takie same techniki miernicze. Wśród stosowanych przyrządów pomiarowych jest tachimetr. Co to jest tachimetr?

Tachimetr jest instrumentem optycznym, przeznaczonym do mierzenia i wyznaczania odległości oraz kątów, zarówno poziomych, jak i pionowych. Umożliwia też wyznaczanie punków w terenie o danej wysokości. W efekcie dostarcza informacji (w postaci licznych punktów o danej wysokości), które są niezbędne do wykonania mapowania terenu. Otrzymany obraz pokazuje ukształtowanie terenu, co jest konieczne do przeprowadzenia prac niwelacyjnych pod budowę obiektów.

Rodzaje tachimetrów 

Jaki tachimetr kupić? Tachimetr przez wiele lat był jednym z wielu urządzeń przeznaczonych do wykonywania tzw. pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, stosowanych powszechnie w tachimetrii. Początki tego miernika wiążą się z wynalezieniem teodolitu, prawdopodobnie jeszcze w XVI wieku. W połączeniu z najprostszym dalmierzem stworzył on pierwszy taki przyrząd pomiarowy, przy czym dalmierz mierzył odległość, a teodolit – kąty. Od tego czasu tachimetry zostały udoskonalone, a wersję klasyczną – tachimetr optyczny – zastąpiły urządzenia elektroniczne

Na przestrzeni lat stosowano oba rodzaje tachimetrów, przy czym tachimetry optyczne mają nieco inną budowę. Obecnie wyróżnia się:

  • tachimetry lustrowe – tradycyjne urządzenia optyczne wyposażone w zestaw pryzmatów lub folii dalmierczych,
  • tachimetry bezlustrowe – wyposażone w układ elektroniczny.

Oba typy przyrządów działają na tej samej zasadzie z tym, że tachimetr lustrowy wymaga punktu odniesienia w postaci pryzmatu umieszczonego na tyczce. Do najnowocześniejszych narzędzi zaliczają się tachimetry laserowe, które nie tylko zapewniają bardzo dokładny pomiar, ale też umożliwiają na jego podstawie odwzorowanie 3D obiektu.

Czytaj także: Jak działa niwelator optyczny

Budowa i działanie tachimetru

Jak wygląda budowa tachimetru? Jest to przyrząd, a właściwie stacja pomiarowa złożona z wielu elementów. Podstawę stanowią elementy typowe dla dalmierza i teodolitu. Stałymi częściami urządzenia są libella rurkowa oraz luneta. Ta druga może być regulowana za pomocą pokrętła ogniskowania. Luneta jest wyposażona w okular, uchwyt i znaczek obrotu. Stałymi elementami tachimetru są też pionownik optyczny, czujniki temperatury i ciśnienia, liczne śruby mocujące i stabilizujące, podstawa i wyświetlacz. Ważnym elementem tachimetru jest kolimator. To niewielkie urządzenie przetwarza wpadające światło w skupioną lub równoległą wiązkę. 

Działanie tachimetru opiera się na połączeniu funkcji dalmierza i teodolitu. Pomiar odległości polega na wysłaniu zmodulowanej wiązki światła, odbiciu się jej od przedmiotu oraz przechwyceniu powracającej wiązki przez urządzenie. Na podstawie czasu trwania tej operacji jest obliczana odległość. Wykonanie dwóch takich pomiarów, w tym drugiego z nakierowaniem na najwyższy punkt obiektu (terenu), dostarcza danych niezbędnych do obliczenia kąta pomiędzy trasami wiązek, a następnie do obliczenia wysokości punktu.

Obsługa tachimetru

Jak ustawić tachimetr? Jest to urządzenie wymagające ustawiania i kalibracji. Podobnie jak w przypadku aparatów fotograficznych, kamer czy lunet od ustawienia zależy poprawność pomiaru. Do standardowych czynności zaliczają się poziomowanie i centrowanie. Poziomowanie wykonuje się dwuetapowo – zgrubnie i za pomocą libelli rurkowej. Natomiast ostrość należy ustawić okularem pionu optycznego. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule na temat jak obsługiwać tachimetr.

Nachrichten und Neuigkeiten

  • Neu Cross 4.4
  • Neu Cross 4.1