Mapa

Kontakt

LAMIGO

ulica Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefony: 95 711 71 91
95 711 71 92
95 711 71 93

Serwis: +48 606 777 828

Fax: 95 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
  • Cross 2
  • CN24
  • Cross 41
  • Spin210
  • Cross 5.2
  • Spin205
 
lasery budowlane do poziomowania Digitalizacja danych geodezyjnych umożliwia przekształcanie danych papierowych lub analogowych w cyfrowe. Zwiększa dostępność, czytelność i bezpieczeństwo dokumentów tworzonych przez geodetów. Proces jest jednak złożony i skomplikowany. Jakie są wyzwania związane z jego przeprowadzeniem i jak im sprostać?

 

Digitalizacja map geodezyjnych — czym jest proces, dlaczego warto go wdrażać? 

Digitalizacja danych geodezyjnych polega na przekształcaniu informacji z formy papierowej i analogowej na cyfrową. Proces ma za zadanie umożliwić przechowywanie, przetwarzanie, analizowanie oraz udostępnienia treści przy użyciu nowoczesnych technologii — komputerów oraz systemów informatycznych. 

Wdrażanie procesu digitalizacji przynosi liczne korzyści. Należą do nich m.in.:

  • łatwy i szybki dostęp do informacji — zdigitalizowane dane są dostępne dla każdego, z różnych miejsc na świecie i o każdej porze. Wgląd w treść map nie wymaga wizyty w urzędzie i związanych z nią niedogodności; 
  • szybkie przetwarzanie — dane w cyfrowej formie mogą być sprawnie przetwarzane, np. podczas pracy nad danym projektem, aktualizacji treści czy wizualizowania informacji wynikających z konkretnych zestawień; 
  • możliwość precyzyjnego analizowania danych — dokładne dane w zdigitalizowanej formie można analizować, modelować oraz przekształcać za pomocą specjalnych programów; 
  • sprawna integracja z innymi systemami — cyfrowe dane można wdrażać m.in. do systemów związanych z nawigacją, programów wykorzystywanych w pracy architektów oraz inżynierów i wielu innych. 

Skuteczna digitalizacja ułatwia zarządzanie gruntami i budynkami, a także usprawnia pracę związaną z inwestycjami. Proces wymaga ogromnego zaangażowania, precyzji oraz czasu niezbędnego do jego wdrożenia. 

Wyzwania dotyczące digitalizacji danych geodezyjnych 

Czy łatwo cyfryzuje się dane geodezyjne? Digitalizacja jest złożonym procesem, który wymaga pokonania wielu trudności. Stosowanie odpowiednich procedur, stała kontrola jakości czy dbanie o bezpieczeństwo treści mają im sprostać. Warto jednak mieć świadomość wyzwań, z jakimi mierzą się osoby wdrażające proces cyfryzacji. 

Problem z jakością danych 

Jakość danych wyjściowych ma kluczowe znaczenie dla przebiegu digitalizacji. Nawet drobne błędy skutkują wydłużeniem procedury oraz koniecznością powtarzania obliczeń geodezyjnych. Aby ograniczyć ryzyko związane z pomyłkami, specjaliści stosują wysokiej jakości narzędzia pomiarowe, takie jak m.in. profesjonalne lasery geodezyjne. 

Brak standardów i współpracy w stosowaniu oraz wdrażaniu digitalizacji 

Dane geodezyjne są zbierane, analizowane i przetwarzane przez różne instytucje, w różnych formach oraz procedurach. W związku z tym każdy z organów zajmujących się nimi w swojej działalności ma inne standardy działania. 

Skuteczna digitalizacja wymaga ujednolicenia formatów, w których treści są opracowywane. To z kolei przekłada się na konieczność współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i jednostkami prywatnymi. 

Problem z aktualizacją i bezpieczeństwem danych 

Dane geodezyjne dynamicznie się zmieniają, dlatego konieczne jest wdrożenie kosztownych oraz dopracowanych narzędzi i procedur umożliwiających ich aktualizację. Należy także stosować formy zabezpieczenia danych przed dostaniem się ich treści w niepowołane ręce czy przed nieuprawnionym przetwarzaniem. 

Czy w związku z licznymi problemami da się przetworzyć dane geodezyjne na wersję cyfrową? Digitalizacja jest możliwe, jednak wymaga zastosowania szeregu rozwiązań systemowych, które usprawnią jej wdrażanie. 

Sposoby rozwiązania problemów związanych z digitalizacją danych geodezyjnych 

Sposobami na uniknięcie problemów wynikających z digitalizacji danych geodezyjnych są przede wszystkim rozwiązania systemowe. Powinny być wdrażane dla całego kraju oraz wszystkich podmiotów, biorących udział w procedurze. 

Umożliwi to ujednolicenie procesu, a także wdrożenie działań umożliwiających aktualizację treści oraz  jej stosowne zabezpieczenie. 

W kontekście dbania o jakość danych przeznaczonych do digitalizacji warto zapewnić dobrej jakości sprzęt pomiarowy, który zminimalizuje ryzyko błędnych procedur. 

Digitalizacja danych geodezyjnych jest ważnym aspektem związanym z cyfryzacją w Polsce. Usprawni procedury administracyjne, ale także ułatwi inwestorom podejmowanie decyzji związanych z dalszymi pracami. Proces jest złożony i związany z licznymi wyzwaniami, ale możliwe jest jego sprawne realizowanie w nadchodzących latach. 

Dodaj komentarz