Mapa

Kontakt

LAMIGO

ulica Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefony: 95 711 71 91
95 711 71 92
95 711 71 93

Serwis: +48 606 777 828

Fax: 95 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
 • Cross 2
 • CN24
 • Cross 41
 • Spin210
 • Cross 5.2
 • Spin205
 
różne rodzaje map geodezyjnych i do czego służą Mapy geodezyjne mają liczne zastosowania, choć większości inwestorów kojarzą się głównie z budową domu i zagospodarowaniem działki. Są wykorzystywane przede wszystkim w budownictwie, ale także w administracji czy w projektowaniu przestrzennym. Jakie rodzaje map się wyróżnia i do czego służy każda z nich?

Czym są mapy geodezyjne? 

Mapy geodezyjne to dokumenty, które powstają na podstawie mapy zasadniczej. Zawierają dane dotyczące ewidencji gruntów i budynków, ukształtowania, zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Opracowania powstają w wyniku przeprowadzenia nowych pomiarów geodezyjnych, dokonywanych m.in. w związku z budową obiektów, dzieleniem czy scalaniem nieruchomości.

Mapa geodezyjne powinna zawierać m.in. następujące elementy

 • oznaczenie skali, w której jest sporządzona; 
 • granice działki ewidencyjnej i otoczenia na odległość 30 m w każdą ze stron; 
 • legendę umożliwiającą odczytanie naniesionych danych; 
 • geodezyjny układ odniesienia; 
 • nazwę. 

Do sporządzenia mapy geodezyjnej konieczne jest nie tylko przeanalizowanie mapy zasadniczej, ale i dokonanie pomiarów w terenie. 

Rodzaje map geodezyjnych 

Wyróżnia się różne rodzaje map geodezyjnych, które mają odmienne zastosowanie. Poniżej znajdziesz specyfikę kilku różnych odmian. 

Mapa zasadnicza 

Najważniejszym dokumentem w kontekście map geodezyjnych jest mapa zasadnicza. Należy ona do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Opracowuje się ją dla nieruchomości znajdujących się na obszarze całej Polski. 

W dokumencie znajdują się dane dotyczące rozmieszczenia:

 • budynków; 
 • gruntów;
 • dróg; 
 • uzbrojenia terenu w media; 
 • innych obiektów topograficznych.  

Dokumentację prowadzą i aktualizują starostwa powiatowe. Mapa zasadnicza stanowi bazę do planowania przestrzennego czy sporządzania innych map przez geodetów. 

Mapy do celów projektowych 

Mapa do celów projektowych powstaje na bazie mapy zasadniczej. Jest konieczna m.in. podczas procedury uzyskania pozwolenia na budowę domu, rozbudowy obiektu czy składania wniosku o zmianę przeznaczenia działki w MPZP (Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego). 

Na mapie do celów projektowych zamieszcza się podstawowe elementy (przenoszone z mapy zasadniczej), a także pomiary poziome i pionowe. Skala mapy z reguły wynosi 1:500. Do przygotowania dokumentu uprawnieni są jedynie geodeci. 

Mapy inwentaryzacyjne 

Mapy inwentaryzacyjne wykonuje się w związku z zakończeniem procesu budowy lub konkretnego etapu inwestycji. Mają na celu zaktualizowanie danych znajdujących się na mapie zasadniczej, w ewidencji gruntów i budynków oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Całość sporządza uprawniony geodeta, na wniosek inwestora, na kopii mapy zasadniczej. Dokument umożliwia zaktualizowanie infrastruktury technicznej podziemnej i nadziemnej na wskazanym obszarze. 

Mapy do celów prawnych związanych z obrotem nieruchomościami, podziałem i scalaniem nieruchomości 

Mapy do celów prawnych wykonują geodeci na bazie mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej (jeśli mapa zasadnicza nie obejmuje danego obszaru). Dokument powstaje m.in. w związku z  takimi procesami jak zakładanie księgi wieczystej, zasiedzenie, podział majątku czy inne procedury sądowe dotyczące nieruchomości. 

W niektórych przypadkach mapy sporządza się na wniosek inwestora, a w innych jest to konieczne w związku z procedurami wymaganymi przez obowiązujący porządek prawny. Niezależnie od przyczyny, dla której konieczne jest zrealizowanie dokumentu, tę usługę należy powierzyć geodecie z odpowiednimi uprawnieniami. W przeciwnym razie mapa nie będzie miała mocy prawnej. 

Do czego służą mapy geodezyjne?

Przeznaczenie mapy geodezyjnej jest uzależnione od jej rodzaju. Dokumenty służą m.in. do: 

 • uzyskania pozwolenia na budowę; 
 • zaktualizowania stanu danej nieruchomości; 
 • dokonania podziału lub scalenia nieruchomości; 
 • zbudowania lub rozbudowania ogrodzenia; 
 • uzupełnienia dokumentów niezbędnych do zmiany przeznaczenia gruntu. 

Należy pamiętać o tym, że rodzaj mapy ma wpływ na jej treść oraz przeznaczenie. W związku z tym warto z geodetą ustalić, jakiego zakresu usług oczekujesz lub zapytać go o radę, jakie dokumenty będą potrzebne na danym etapie inwestycji. 

Wyróżnia się różne rodzaje map geodezyjnych. Podstawową jest mapa zasadnicza, która stanowi bazę do powstania kolejnych dokumentów. Warto znać specyfikę poszczególnych rodzajów dokumentów i wiedzieć, kiedy konieczne jest wykorzystanie konkretnego opracowania. 

Z naszego bloga dowiesz się również, co to jest tachimetr.

Dodaj komentarz