Mapa

Kontakt

LAMIGO

ulica Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefony: 95 711 71 91
95 711 71 92
95 711 71 93

Serwis: +48 606 777 828

Fax: 95 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
 • Cross 2
 • CN24
 • Cross 41
 • Spin210
 • Cross 5.2
 • Spin205
 
Różnice między geodezją tradycyjną a geodezją cyfrową Do niedawna w geodezji używano głównie tradycyjnych metod pomiaru. Mają one zastosowanie przy wytyczaniu działki czy usytuowania budynku na niej. Warto jednak wiedzieć, że istnieją nowoczesne sposoby, dzięki którym praca geodety jest łatwiejsza, a uzyskiwane wyniki zyskują na precyzji. Dowiedz się, co odróżnia tradycyjne metody pomiarów od tych cyfrowych.

Geodezja tradycyjna – jakie są w niej metody pomiaru?

Geodezja nie jest wcale nową dziedziną. Pierwsze udokumentowane pomiary wykonywano już w XX w p.n.e.(!), posiłkując się prostymi metodami obliczeniowymi. Od tego czasu sposób pracy geodetów uległ zmianie. Wśród podstawowych metod wykorzystywanych do pomiarów można wymienić:

 • triangulację

Ta metoda miernicza polega na podzieleniu konkretnego obszaru na trójkąty i wyznaczeniu specjalnych punktów. Dzięki temu sam pomiar wymaga nieco mniej czasu. Zwykle podczas wykonywania prac w terenie umieszcza się kamienne słupki geodezyjne, tak by mogły stanowić punkt odniesienia. 

 • niwelację

Polega ona na wyznaczeniu konkretnych punktów wysokościowych i obliczeniu różnicy między nimi.

 • tachimetrię

Do wykonania pomiarów tachimetrycznych wykorzystuje się teodolit lub łaty geodezyjne. Ta metoda jest odpowiednia do wyznaczania wysokości czy wykonywania mało szczegółowych map.

To tylko kilka przykładowych metod wykorzystywanych w geodezji tradycyjnej. Choć nie wymagają one zastosowania zaawansowanych przyrządów, to pomiary nie zawsze charakteryzują się wysoką dokładnością. Dlatego obecnie sięga się po rozwiązania cyfrowe.

Geodezja cyfrowa – co to znaczy?

Czym jest geodezja cyfrowa? Polega ona na dokonywaniu pomiarów za pomocą nowoczesnych urządzeń, takich jak dalmierz laserowy czy teodolit elektroniczny. Równie często są wykorzystywane także:

 • niwelatory laserowe – umożliwiają one szybkie i dokładne wyznaczanie różnic wysokości zarówno w terenie, jak i pomiędzy budynkami,
 • lasery liniowe – ułatwiają ustalenie topografii działki czy oznaczenie linii odniesienia,
 • odbiorniki do laserów – to osprzęt pozwalający na odbiór sygnału urządzeń cyfrowych nawet z większej odległości.

Zastosowanie takich przyrządów przekłada się na efektywność, precyzję i szybkość sporządzania analiz, szkiców i samej dokumentacji. 

Choć geodezja cyfrowa korzysta z metod pomiarowych znanych już w tej tradycyjnej, to dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie narzędzi praca jest wykonywana szybciej i efektywniej. Wyniki charakteryzują się również większą dokładnością. Ponadto, zamiast dokumentować pomiary w sposób tradycyjny, uzyskuje się cyfrowe mapy. 

Geodezja cyfrowa a tradycyjna – czym się różnią?

Jakie są różnice pomiędzy geodezją cyfrową a tradycyjną? Przede wszystkim w tej pierwszej mają zastosowanie przyrządy cyfrowe, które znacznie przyśpieszają proces pomiaru. Nowoczesne narzędzia umożliwiają przeprowadzanie precyzyjnych prac geodezyjnych. To również przekłada się na szybszą dostępność map. 

Dotychczas, aby sprawdzić granicę działki czy ukształtowanie, należało się posiłkować papierowymi mapami i projektami. Natomiast to, co odróżnia geodezję cyfrową od tradycyjnej, to możliwość zapisania wyników pomiarów online. Dzięki temu skorzystanie z nich jest znacznie łatwiejsze i nie wymusza wizyty w konkretnym urzędzie. 

Cyfrowa geodezja to przyszłość

Choć wykorzystanie klasycznych metod pomiarowych i analogowych map było stosowane od wielu wieków, to obecnie panujący trend w kartografii zmierza ku cyfryzacji. Trudno się dziwić, gdyż dzięki temu same pomiary stają się dokładniejsze, szybsze i łatwiejsze do wykonania. 

W efekcie nie tylko wykonywanie usług przebiega sprawniej, ale zwiększa się także ich dostępność. Pozyskiwanie elektronicznych wyników skraca także czas realizacji projektów czy wykonania map. Wybór nowoczesnych metod pomiarowych jest szczególnie przydatny, gdy przedmiotem prac jest obszerny teren. Warto więc poszukać partnera, który je stosuje.

Z naszego bloga dowiesz się również, co to jest tachimetr.

Dodaj komentarz