Mapa

Kontakt

LAMIGO

ulica Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefony: 95 711 71 91
95 711 71 92
95 711 71 93

Serwis: +48 606 777 828

Fax: 95 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
 • Cross 2
 • CN24
 • Cross 41
 • Spin210
 • Cross 5.2
 • Spin205
 
Wykonywanie wszelkiego rodzaju prac, w których ważna jest precyzja montażu czy produkcji, wymaga wsparcia w postaci urządzeń i przyborów pomiarowych. Są to wszelkiego rodzaju akcesoria, które umożliwiają wykonać bardzo precyzyjne pomiary, niezbędne do poprawnego wykonania zadania.

Przyrządy pomiarowe przydatne zatem będą zarówno we wszelkiego rodzaju warsztatach, na placach budowy, ale także podczas małych domowych remontów. Co ważne, przybory pomiarowe nie muszą służyć wyłącznie uzyskaniu interesujących na wyników wyrażonych w danej jednostce, ale także umożliwiają wyznaczanie poziomu i pionu powierzchni. Co warto wiedzieć o narzędziach i przyborach pomiarowych?

Do czego służą narzędzia pomiarowe?

Zasada działania urządzeń pomiarowych sprowadza się do przetwarzania mierzonych wielkości w wynik wyrażony w jasno określonych, zunifikowanych jednostkach. Zatem obok samych narzędzi zaliczyć można do grona tego typu urządzeń pomiarowych również przetworniki i wzorce pomiarowe. Wykonywanie maksymalnie precyzyjnych pomiarów przy pomocy tego rodzaju narzędzi, pozwala na wykonywanie szeregu rodzaju prac, w tym zwłaszcza: 

 • warsztatowych - gdzie precyzja pomiarów idąca w jednostki mniejsze od milimetra będzie skutkować poprawnością działania większego systemu (jak np. urządzenia mechaniczne), czy np. dopasowaniem elementów stolarskich;
 • budowlanych - które charakteryzuje wielowymiarowość prac i konieczność wykonywania wielu różnych pomiarów jednocześnie, zarówno w zakresie wyznaczania odległości czy grubości, ale i płaszczyzn, kątów oraz poziomu wilgotności.

Warto zwrócić uwagę, że poszczególne narzędzia pomiarowe, nawet, jeśli określają tę samą jednostkę miary, to mogą się różnić poziomem dokładności wykonywanych pomiarów, co zawsze jest wskazane w specyfikacji urządzenia. Nie jest to jednak uznawane za defekt urządzeń, a różnice w dokładności mogą dotyczyć sposobu produkcji narzędzi pomiarowych, co może przekładać się bezpośrednio na ich cenę.

 

Tradycyjne przyrządy pomiarowe

Narzędzia pomiarowe kojarzą się głównie z tradycyjnymi przyrządami, których użytkowanie polega na ręcznym ustawieniu przyrządu i samodzielnym odczycie potrzebnych nam wartości. Są to szerzej znane przyrządy pomiarowe, które powstawały i były rozwijane wraz z rozwojem technologii czy postępem sztuki budowlanej czy geodezyjnej. Wśród tradycyjnych przyrządów pomiarowych można wyróżnić przykładowo:

 • warsztatowe - suwmiarki i mikromierze (konieczne do wykonywania pomiarów gabarytów przedmiotów a także odległości między poszczególnymi elementami), czujniki zegarowe, średnicówki, a także narzędzia treserskie, liniały, szczelinomierze, próbniki napięcia i inne;
 • budowlane - poziomice libellowe, miarki (pomiary do kilku metrów odległości), taśmy miernicze (pomiary nawet do 100 m), kółka pomiarowe, kątomierze, mechaniczne planimetry,
 • geodezyjne - niwelatory optyczne i łaty teleskopowe.

 

Nowoczesne narzędzia i przybory pomiarowe

Gwałtowny rozwój technologiczny, który umożliwia automatyzację wielu procesów, wkroczył również w sferę narzędzi pomiarowych, przez co ich użytkowanie weszło na nowy poziom. Pojawiają się elektroniczne przybory pomiarowe, które automatycznie odczytują i wskazują interesujące nas wielkości, czy urządzenia z technologią laserową, która pomaga np. optycznie kontrolować i wyznaczać poziomy płaszczyzn. Postęp w produkcji różnych przyborów pomiarowych dotyka głównie branży budowlanej, przez co dla użytkowników dostępne stały się już powszechnie takie narzędzia pomiarowe, jak:

 • dalmierze laserowe;
 • elektroniczne poziomice, kątomierze i planimetry;
 • pochyłomierze;
 • wilgotnościomierze;
 • lasery liniowe (także krzyżowe) - pozwalające np. na precyzyjne układanie płytek czy wstawianie okien;
 • lasery rotacyjne i z wiązką - umożliwiające np. wyznaczanie różnic w płaszczyznach poziomych, jak i pionowych.

Przy wyborze narzędzi i przyborów pomiarowych warto kierować się renomą i doświadczeniem producenta oraz standardami i normami, jakie spełniają poszczególne urządzenia.

Dodaj komentarz