Mapa

Kontakt

LAMIGO

ulica Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefony: 95 711 71 91
95 711 71 92
95 711 71 93

Serwis: +48 606 777 828

Fax: 95 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
 • Cross 2
 • CN24
 • Cross 41
 • Spin210
 • Cross 5.2
 • Spin205
 
Niwelatory są to niewielkiej wielkości urządzenia, za których pomocą wyznaczyć można różnice w wysokości różnych punktów pomiarowych. Tę właściwość wykorzystuje się głównie na placach budowy czy przy pracach remontowych, dlatego też niezwykle ważne jest, by niwelator został użyty w poprawny sposób. Nie chodzi tu tylko o umiejętność przeprowadzenia pomiarów i ich odczytu, ale również o odpowiednie przygotowanie sprzętu, celem zapewnienia poprawności punktu wyjściowego do dalszych pomiarów. Nie jest to zadanie skomplikowane, jednak delikatność zawartych w niwelatorze urządzeń optycznych sprawia, że cały proces powinien być przeprowadzony skrupulatnie i dokładnie, żeby wszystkie pomiary były prawidłowe.

Najpierw dokładnie sprawdź sprzęt

 Sam przejazd na miejsce pracy może spowodować pewne rozregulowanie konstrukcji niwelatora, a nawet jego uszkodzenie. W związku z tym zawsze po dotarciu np. na plac budowy powinno się przejść do dokładnego sprawdzenia niwelatora w zakresie:

 • części mechanicznych - należy dokładnie sprawdzić mocowanie wszelkich podzespołów niwelatora, które mają wpływ na mechanikę przyrządu. Chodzi o takie elementy, jak: śruby (np. ogniskujące okular i obiektyw czy śruby nastawcze spodarki); leniwce koła poziomego (czy mają zapewnione odpowiednio płynne działanie), czy wszelkie inne luzy możliwe całym mechanizmie;
 • części optycznych - elementy optyczne mogą ulec uszkodzeniom natury mechanicznej od uszczerbień, przez zarysowania aż po pęknięcia czy rozbicia. Dlatego po przyjeździe na teren pracy części optyczne niwelatora można sprawdzić poprzez lekkie potrząsanie nimi oraz ostukiwanie, żeby wykluczyć ewentualne błędy pomiarowe.

Jak wyregulować niwelator optyczny - 3 etapy działania

 

Następnym etapem umożliwiającym przejście do dokonania pierwszych pomiarów przy użyciu niwelatora, jest jego regulacja, która polega na sprawdzenia warunków osiowych instrumentu, co oznacza konieczność sprawdzenia warunków geometrycznych sprzętu w warunkach polowych. Odbywa się to w 3 etapach:

 • Wypoziomowanie niwelatora:
 • ustawienie statywu na podłożu w sposób zapewniający mu pełną stabilność;
 • ustawienie pierścienia koła podziałowego w pozycji wyjściowej nr 1 - najlepiej 0 stopni;
 • ustawienie statywu w takiej pozycji, by na linii wzroku znajdowała się widoczna przez lusterko libella (przy pomocy regulowanych nóg statywu)
 • doprowadzenie pęcherzyka powietrza w libelli do centralnego położenia (przy pomocy śrub poziomujących)
 • obrócenie niwelatora o 180 stopni (pozycja nr 2) i sprawdzenie czy pęcherzyk libelli jest widoczny w ten sam sposób, co wcześniej. Jeśli pozycja jest inna, to należy libellę wyregulować przy pomocy trzech śrub poziomujących - pęcherzyk należy ustawić w połowie pozycji szacowanego błędu (względem pozycji nr 1) i skręcając dwie śruby rektyfikacyjne należy go doprowadzić do centrum libelli.
 • Sprawdzenie potencjalnego błędu kresek siatki celowniczej:
 • ustawienie w polu widzenia pionu sznurkowego;
 • weryfikacja równoległości pionu do pionowej kreski pomiarowej;
 • wycelowanie lunety w narysowany w tle krzyż, umiejscowiony z poziomą linią siatki celowniczej;
 • regulacja instrumentu w poziomie przy użyciu leniwki.
 • Sprawdzenie działania kompensatora:
 • wycelowanie instrumentu w łatę niwelacyjną i dokonanie odczytu;
 • wykonanie czterech pomiarów w skrajnych pozycjach pęcherzyka libelli, celem weryfikacji ich zbieżności z wyżej wskazanym odczytem;
 • wykonanie pomiarów niwelacyjnych typu "ze środka" i "w przód" przy użyciu dwóch łat pomiarowych.

Odpowiednio wyregulowany niwelator pozwoli np. na dokładne wykonanie pomiarów odległości i ich poprawny odczyt. Jest to o tyle ważna czynność, że stosunkowo łatwo może dojść do deregulacji instrumentu, co w przypadku niewykrycia tego faktu może doprowadzić do niepożądanych wydarzeń na placu budowy.

 

Dodaj komentarz