Mapa

Kontakt

LAMIGO

ulica Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefony: 95 711 71 91
95 711 71 92
95 711 71 93

Serwis: +48 606 777 828

Fax: 95 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
 • Cross 2
 • CN24
 • Cross 41
 • Spin210
 • Cross 5.2
 • Spin205
 
Niwelatory optyczne stanowią tę grupę instrumentów pomiarowych, które cieszą się dużą popularnością. Wpływ na to ma nie tylko cena takiego sprzętu (w porównaniu np. do niwelatorów laserowych), ale przede wszystkim trwałość i łatwość użytkowania. Korzystają z nich nie tylko specjaliści na placach budowy domów, dróg czy torów kolejowych, ale przydatne są też przy mniej wymagających pracach terenowych.

Co można zmierzyć niwelatorem optycznym?

Pomiar odległości niwelatorem jest jednym z kilku głównych zastosowań tego instrumentu. Ponadto najczęściej dokonuje się pomiaru wysokości niwelatorem, ale można też: zmierzyć kąt między dwoma punktami w terenie; określić przewyższenia między punktami; obliczyć wysokość różnych obiektów w terenie; tyczyć pożądane położenie punktów. Jakie jest praktyczne zastosowanie możliwości pomiarowych niwelatorów? Przede wszystkim są to: prace niwelacyjne na placach budów; trasowanie planowanych ciągów komunikacyjnych; prace wykonawcze tzw. małej architektury.

Pożądana dokładność pomiaru odległości niwelatorem (tak, jak w przypadku pozostałych pomiarów przy użyciu tego instrumentu) z założenia wynosić powinna od 1 do 2,5 mm w ujęciu na kilometr podwójnej niwelacji. Przy czym, drobne prace nie wymagają aż tak dużego poziomu dokładności. 

Czytaj także: Jak działa niwelator optyczny?

Przygotowanie krok po kroku do pomiaru odległości niwelatorem

Zapewniany poprzez niwelator optyczny pomiar odległości wymaga od osoby dokonującej pomiarów bardzo starannego przestrzegania kilku reguł postępowania. Wyróżnić można następujące kroki działania:

 • Odpowiednie przygotowanie do pracy – przystąpienie do wszelkich prac pomiarowych wymaga właściwego przygotowania sprzętu (zapoznanie się z jego instrukcją działania i mechanizmami) oraz stanowiska pracy. Po ustawieniu statywu niwelator należy odpowiednimi śrubami przymocować do jego głowicy. Zwrócić uwagę należy na to, by śruby nie były dociśnięte zbyt lekko, lub zbyt silnie. 
 • Zapewnienie stabilnej podstawy dla statywu – stabilne ustawienie statywu jest kluczowe dla zachowania ostrości punktów krańcowych, co z kolei przekłada się na poprawność pomiarów. Wszelkie luzy można zredukować na zawiasach głowicy. Ważne jest także, dla wygody użytkowania, ustawienie statywu na poziomie wzroku operatora.
 • Praca w dwie osoby – podstawą pracy na niwelatorze optycznym jest wykonywanie pomiarów przez dwie osoby. Jedna z nich dokonuje odczytów wyników, a druga trzyma w odpowiednich punktach łatę niwelacyjną.
 • Rektyfikacja niwelatora – ważne jest odpowiednie skalibrowanie instrumentu, by nie pozwolić na wystąpienie błędów pomiarowych, których przyczyną mogą być uszkodzenia mechaniczne niwelatora. Głównie jednak chodzi o skalibrowanie urządzenia z terenem, na którym są dokonywane pomiary. Jest to złożony proces, jednak działania te są niezbędne dla dalszych działań. 
 • Wycelowanie kolimatora – czyli ustawienie niwelatora na łatę niwelacyjną przy użyciu specjalnego celownika.
 • Ustawienie ostrości okularów – celem zapewnienia pełnej ostrości pomiarów.

Jak poprawnie przeprowadzić pomiar odległości niwelatorem?

Po odpowiednim przygotowaniu sprzętu do pracy, ale również i stanowiska polowego, można przystąpić do dokonania pomiaru odległości niwelatorem. Najpierw należy wycelować w łatę niwelacyjną i odczytać podaną w centymetrach różnicę wysokości pomiędzy poziomami tzw. nitki dalmierzowej. Obliczenie odległości między niwelatorem, a danym punktem (wyznaczonym przez łatę) jest możliwe przy wykorzystaniu właśnie wskazanej różnicy wysokości. Przemnożenie przez liczbę 100 wartości różnicy między górną a dolną nitką, da wynik w postaci odległości.

Proces dokonywania pomiarów wydaje się na pierwszy rzut oka skomplikowany, jednak kilkukrotne zastosowanie go w praktyce pozwala na szybką, sprawną i skuteczną obsługę niwelatora optycznego.

Sprawdź również: Budowa niwelatora optycznego

Dodaj komentarz