Mapa

Kontakt

LAMIGO

ulica Mała 5
66-400 Gorzów Wielkopolski

Telefony: 95 711 71 91
95 711 71 92
95 711 71 93

Serwis: +48 606 777 828

Fax: 95 711 71 95

Email: biuro@lamigo.pl

NIP UE: PL 5993158759
Regon: 080988555
EORI: PL 599315875900000
  • Cross 2
  • CN24
  • Cross 41
  • Spin210
  • Cross 5.2
  • Spin205
 
bhp przy pracy z laserem

Praca z użyciem lasera, szczególnie wykorzystywanym jako narzędzie pomiarowe, nie kojarzy się z występowaniem zagrożeń dla zdrowia. Warto jednak pamiętać, że wiązka laserowa ma bardzo dużą moc i energię, dlatego nie jest obojętna ludzkiego organizmu. 

Bezpieczeństwo pracy z laserem stosowanym jako urządzenie pomiarowe dotyczy w szczególności ochrony oczu. W miejscach, gdzie takie promieniowanie jest stosowane do obróbki materiałów, zabezpieczenie pracowników musi uwzględniać zaawansowane środki ochrony osobistej. Jak zatem wyglądają zasady BHP przy pracy z laserem?

Promieniowanie laserowe - zagrożenia

Bezpieczeństwo pracy z laserem jest uzależnione przede wszystkim od tego, jaką moc ma dane urządzenie. Promieniowanie tego typu znajduje zastosowanie w wielu branżach, a co za tym idzie, energia emitowana przez wiązkę różni się w zależności od funkcji narzędzia. Najbardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka są lasery klasy 4, czyli stwarzające wysokie niebezpieczeństwo uszczerbku w kontakcie z wiązką laserową. W takich zakładach pracy zasady BHP przy promieniowaniu laserowym muszą uwzględniać odpowiednie środki ochrony osobistej pracowników.

Jednak nie tylko bardzo silne promieniowanie wykorzystywane do obróbki materiałowej niesie za sobą zagrożenia. Emitowana wiązka jest przede wszystkim niebezpieczna dla wzroku. Oznacza to, że nawet narzędzia pomiarowe wykorzystujące ten typ promieniowania powinny być używane zgodnie z wszelkimi zasadami BHP przy pracy z laserem.

Ochrona oczu przed promieniowaniem laserowym

Nie bez przyczyny oczy to narząd najbardziej narażony na uszkodzenie przez działanie wiązki laserowej. Przede wszystkim, ze względu na swoją budowę, są one bardzo wrażliwe na wpływ promieniowania. Ponadto promień lasera w zakresie podczerwieni i ultrafioletu jest niewidoczny dla ludzkiego oka, dlatego nie powoduje automatycznego zamknięcia powieki – organizm nie stymuluje wystąpienia reakcji obronnej oka. 

Stopień uszkodzenia narządu zależy od mocy padającej wiązki. Warto pamiętać, że działanie lasera może nawet doprowadzić do ślepoty, dlatego zasady BHP przy pracy z laserem obejmują przede wszystkim zakładanie odpowiednich okularów ochronnych.

Być może wiele osób zdaje sobie sprawę ze spustoszenia, jakie promieniowanie laserowe może spowodować w narządzie wzroku. Jednak, jak wynika z raportu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP), niemal połowa wypadków przy pracy z laserem wiąże się właśnie z urazami oczu. Najczęściej wynikają one z braku przestrzegania zasad BHP przy promieniowaniu laserowym, czyli nienoszenie gogli ochronnych dobranych do mocy urządzenia.

Środki ochrony indywidualnej

Bezpieczeństwo pracy z laserem zależy od wprowadzonych w zakładzie pracy rozwiązań chroniących pracowników, ale największe znaczenie ma stosowanie środków ochrony indywidualnej. Odzież i akcesoria tego typu powinien zapewnić pracodawca, jednak to od zatrudnionych osób zależy, z jak dużą odpowiedzialnością podejdą do ich stosowania. 

Rodzaj wykorzystywanych środków zależy od specyfiki pracy oraz parametrów urządzeń, z którymi zatrudnione osoby mają kontakt. Im większa moc promieniowania, tym bardziej rygorystyczne muszą być zasady BHP przy pracy z laserem. Typ środków ochrony indywidualnej, które powinny zostać udostępnione pracownikom, określają między innymi normy europejskie.

Zwykle w zakładach, w których laser jest wykorzystywany jako metoda obróbki materiałów, pracownicy są zobowiązani do noszenia fartuchów, rękawic, płaszczy, hełmów i spodni ochronnych. Im silniejsza moc urządzeń, tym odzież robocza musi być bardziej wytrzymała.

W profesjach, które wykorzystują wiązkę laserową jako narzędzie pomiarowe, takich jak geodezja, budownictwo czy branża wykończeniowa i dekoratorska, zwykle wystarczą same gogle lub certyfikowane okulary ochronne. O dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej zawsze jednak dba pracodawca, który dostarcza pracownikom stosowne akcesoria zgodnie z normami BHP przy promieniowaniu laserowym. Takie zasady są tworzone indywidualnie dla każdego zakładu pracy.

Sprawdź lasery liniowe dostępne w naszej ofercie!Dodaj komentarz